Αντικείμενο

Η Παιδεία στα Μέσα (Media Literacy) είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ενεργό συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή ενός τόπου, καθώς, επίσης, με την ιδιότητα του πολίτη και την ικανότητα άσκησης αυτόνομης κριτικής.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος

Να ενισχύσουμε τις δεξιότητες στα μέσα επικοινωνίας και τις ψηφιακές δεξιότητες των γυναικών προσφύγων, των αιτουσών άσυλο και των μεταναστριών που διαθέτουν χαμηλή ειδίκευση/χαμηλά προσόντα με τη βοήθεια καινοτόμων εργαλείων μάθησης και να τις παρακινήσουμε να αναπτύξουν και να αναβαθμίσουν αυτές τις δεξιότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Εταίροι

Στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν 6 οργανισμοί από  διαφορετικές χώρες της Ευρώπης: Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Αυστρία, Μάλτα, Ιταλία και Ιρλανδία.

Διαβάστε περισσότερα